20 psalmen in de Martinikerk 28 januari 20 psalmen in de Martinikerk 28 januari

20 PSALMEN VRIJ
Huub Oosterhuis èn Antoine Oomen in de Martinikerk
 
Op zondag 28 januari 2017 verzorgt het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek uit Amsterdam een uitvoering van 20 Psalmen vrij. Een unieke gebeurtenis. Het koor staat onder leiding van de componist Antoine Oomen. Huub Oosterhuis zal enkele van zijn teksten toelichten. De uitvoering begint om 16.00u. De toegang is gratis.
 
De uitvoering van deze cyclus 20 Psalmen vrij heeft als titel ‘Wij zingen de monsters weg’.  Het is een vervolg op eerdere grote lieddagen in de Martinikerk, zoals de feestelijke presentaties van het Nieuw liedboek en van de liedbundel Zangen van Zoeken en Zien.
 
De bekende dichter - theoloog Huub Oosterhuis schreef de cyclus Psalmen vrij. Hij heeft dit levenswerk - alle 150 psalmen - in 2012 afgerond en uitgegeven. Antoine Oomen zet alle 150 psalmen op muziek voor o.a. kerkelijk gebruik. De dichter en componist zijn voor ons geen onbekenden, want wie kent niet de bekende liederen ‘De steppe zal bloeien’ en ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. 
 
Huub Oosterhuis (1933) is verbonden aan de Amsterdamse Studentenekklesia. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw schrijft en publiceert Oosterhuis met grote regelmaat teksten, liederen en gebeden die gebundeld zijn in talloze boeken. Psalmen vrij is verschenen bij uitgeverij Ten Have in het boek 150 Psalmen vrij. Er bestaat ook een Grunningse versie ‘Psaalms’, uitgegeven door Royal Jongbloed Heerenveen.
 
De oorspronkelijke bijbelvertalingen van de psalmen zijn gedichten in een twee en een half duizend jaar oud taalgewaad. Er zijn telkens dichters nodig die ze weer in de taalruimte zetten, waarin wij nu wonen, wortelen en spreken. Dat heeft Huub Oosterhuis gedaan met zijn 150 Psalmen vrij.
 
Als voorbeeld Psalm 100

 
De bijbelvertaling
Een psalm voor het dankoffer.
 
Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.
 
 Huub Oosterhuis’ hertaling:
 
Ik-zal is de god
die stem.
Hij heeft ons gemaakt -
wij niet hem.
Hij voert ons
door ruige oorden
naar de bron
van zijn woord.
Dank daarvoor
en gezegend
Gij die uw gemeente
bijeenhoudt.

Antoine Oomen (1945) is pianist en componist. Parallel aan zijn carrière op het concertpodium werkt hij als Amsterdams kerkmusicus. Hij begon de samenwerking met Oosterhuis in de 70’er jaren van de vorige eeuw en die samenwerking gaat door tot op de dag van vandaag.
 
Het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek is in 1992 opgericht. Roland Aalbers is de vaste pianist.

Chris van Bruggen
 

terug