Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst :
23 juni, ds .J.T. Fortuin - Delfzijl, 9:30 uur
Ouderlingen: S.van Dijk, P.Rijkens
Diaken: W.Huijzer
Collecten:
1e collecte: Werelddiaconaat
In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds 1,6 miljoen mensen op de vlucht. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen.
2e collecte: Rudolphstichting
De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen voor uithuisgeplaatste kinderen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland.
Oppas: I. Wiersma, A. Brondijk
Kindernevendienst:  A. Brondijk
Koster:
Dhr. J.Beukema, tel. 880600

Winterprogramma 2019 - 2020
Afgelopen seizoen is door het Cluster Hogeland - Oost een winterprogramma uitgegeven. Ook dit jaar willen we het aanbod van Vorming & Toerusting / Bezinning & Groei weer maken. Kopij voor het winterprogramma dient voor 23 juni 2019 ingeleverd te worden bij de scriba (
Kopij kerkblad
Kopij voor ons kerkblad kan ingeleverd worden tot en met zondag 23 juni, het betreft het zomernummer voor juli en augustus.
Protestantse kerkbode
De Protestantse Kerkbode start door, de verwachting is dat vanaf week 26 van onze gemeente weer kopij te lezen zal zijn.
 
terug