Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
25 augustus; ds. T. Heslinga - Veendam  , 9:30 uur
Ouderlingen: N.Beukema, J.Beukema
Diaken: H.Brondijk
Collecten:
1e collecte: eigen jeugd
2e collecte: Hospice de Schutse
Oppas: I. Wiersma, M. Burema
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Kopij kerkblad
Kopij voor ons kerkblad kan ingeleverd worden tot en met vrijdag 23 augustus.
Huwelijksbevestiging
Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Ronald Kuik en Esther van Wijk. Wanneer geen wettige bezwaren worden ingediend zal deze bevestiging plaatsvinden op D.V. 30 augustus a.s. om 19.00 uur, in de Hervormde kerk te ’t Zandt door kw. mw. J. Elzinga. Ronald en Esther nodigen een ieder van harte uit om de trouwdienst bij te wonen.
terug