Startdienst 17 september Startdienst 17 september

STARTZONDAG 17 SEPTEMBER 2017
THEMA: HERSTEL MIJN EERSTE LIEFDE

GEREFORMEERDE KERK ’T ZANDT-GODLINZE
AANVANG 10.00 UUR
M.M.V. DE BAND REVEAL - UITHUIZERMEEDEN
 
In deze dienst zal onze kerkelijk werker, Jeltsje Elzinga, de sacramentsbevoegdheid ontvangen door middel van handoplegging door Ds. S. Alblas.

Ook staat ons nog een verrassing te wachten tijdens de dienst 😊
Allemaal heel hartelijk welkom in deze bijzondere dienst.

Na de dienst gaan we samen koffiedrinken met wat lekkers erbij. Hiervoor zijn we uitgenodigd bij Fenny Boersma, Schatsborgerweg 12, ’t Zandt. Omdat er niet veel ruimte is om auto’s te parkeren, het verzoek om zoveel mogelijk op de fiets of wandelend te komen.
Commissie Erediensten

terug