Filmavond in agora 28 september Filmavond in agora 28 september

Uitnodiging Filmavond in Agora
Voor jong en oud en belangstellenden.

De bijbelstudiegroep opent het studieprogramma met een film over het bijbelboek Ruth.

U bent welkom op donderdag 28 September vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie. De film begint om 19.30 uur. In de pauze is er weer een kopje koffie.

U/jij kunt zich aanmelden bij Nettie Beukema: of tel 0596 880600.

Ter info: In het kader van het jaarthema “Herstel mijn eerste liefde”

In het OT boek Ruth lezen we hoe Naömi opnieuw en Ruth voor het eerst Gods liefde vinden en in de gebeurtenissen het handelen van God ontdekken.  Zo gloort er een nieuwe toekomst.

Tot ziens op 28 september
Vriendelijke groet, 

Namens de vormings- en toerustingscommissie
Nettie Beukema

Voor meer informatie  over de bijbelcursus en het gehele programma zie eigen cursussen.

terug