Open huis voedselbank Open huis voedselbank

Delfzijl, 3 oktober 2017.
Onderwerp: Uitnodiging “Open Huis” op 9 november 2017.
 
Geachte lezer,
 
Aangezien de Voedselbank Appingedam-Delfzijl reeds meer dan tien jaar actief is in de regio, lijkt het ons een goed idee diverse maatschappij betrokken organisaties eens een kijkje achter de schermen te gunnen om daarbij iets te vertellen over datgene waarmee we ons, als groep enthousiaste vrijwilligers, wekelijks bezig houden.
Een ieder zal, veelal via de media, inmiddels op de hoogte zijn van het bestaan van een organisatie als de onze en ook dat de kerndoelen zijn: het bestrijden van armoede en het tegengaan van voedselverspilling.
Onze voedselbank voorziet ongeveer 145 huishoudens uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, die in moeizame omstandigheden verkeren, wekelijks van een zo verantwoord mogelijk voedselpakket. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ruim 160 kinderen die hiervan deel uitmaken.
U begrijpt dat het vergaren en uitdelen van voldoende voedingsmiddelen organisatorisch heel wat voeten in de aarde heeft en willen u daar graag meer over vertellen tijdens ons

 

“Open Huis”
op donderdag 9 november a.s.
in de “Flambouw”, Europaweg 60 in Delfzijl.
We willen u hiervoor dan ook van harte uitnodigen.
U bent welkom tussen 16.00 en 17.30 uur en,
als u dat beter past, tussen 19.00 en 20.00 uur

Als entree willen we u vragen één blik conserven (soep/groente of iets dergelijks) mee te nemen. We hopen u op de 9e november te ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl,
 
Kees Pol, voorzitter,
Gerda van Dijken, secretaris.

terug