Passage 16 januari Passage 16 januari

Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging.

Op woensdag 16 januari zijn we te gast bij de afdeling Appingedam van Passage en gaat de geplande avond in Agora niet door.


terug