Passage 20 februari Passage 20 februari

Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging.

Op woensdag 20 februari hebben we eerst onze jaarvergadering en daarna vertelt mevrouw Admiraal uit Niezijl over haar werk als “bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand” De lezing heeft als titel: “wat is daar op uw antwoord”. Als u deze avond wilt bijwonen bent u van harte welkom vanaf 20.30 uur in Agora, naast de Geref. Kerk aan de Hoofdstraat. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter. Neeltje Wiersma op tel.nr. 0596-582088 of bestuurslid Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.

U bent van harte uitgenodigd

terug