Uit de gemeente Uit de gemeente

Op 13 november jl. is heel plotseling door zijn hemelse Vader thuisgehaald broeder Jan Bijlsma, in de leeftijd van 75 jaar. Op vrijdag 17 november zal er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid zijn om afscheid te komen nemen van Jan in de aula van het Dorpshuis, Hoofdstraat 11 te ’t Zandt.

De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op maandag 20 november om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 58 te ’t Zandt. Voorafgaande aan de dienst is er van 12.45 tot 13.30 uur gelegenheid tot condoleren.

Wij wensen zijn vrouw Jelly, de kinderen: Auke & Anja en Jannie & Hendrik en de kleinkinderen Kevin, David, Joyce en Melany Gods kracht en nabijheid nu zij hun lieve en zorgzame man, vader en opa moeten missen.

terug