Passage 17 januari Passage 17 januari

Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging. 

Op woensdag 17 januari geeft ds. Ferwerda uit Delfzijl een lezing over geloven in veranderende tijden. 

We beginnen om 19.45 uur in zaal Agora.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Neeltje Wiersma op tel.nr. 0596-582088 of bestuurslid Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004. 

U bent van harte uitgenodigd!

 

terug