Passage 17 april Passage 17 april

Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging.

Op woensdag 17 april komt mevrouw Eringa uit Delfzijl een lezing houden over:

“Wonen in het verpleeghuis”. Mevrouw Eringa is geestelijk verzorger van verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl.

Als u deze avond wilt bijwonen bent u van harte welkom vanaf 19.45 uur in Agora, naast de Geref. Kerk aan de Hoofdstraat. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter

Neeltje Wiersma op tel.nr. 0596-582088 of bestuurslid Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.

U bent van harte uitgenodigd

terug