Kerkdiensten in coronatijd Kerkdiensten in coronatijd
Gemeenteleden,

op donderdag 19 augustus hebben we in het moderamen gesproken over de kerkdiensten.

Vanaf 29 augustus gaan we weer diensten met gemeenteleden houden. We houden ons hierbij aan de routekaart voor kerken. Door de afstandsregel van 1,5 meter kunnen er maximaal 30 gemeenteleden de kerkdienst bijwonen. Aanmelding voor de kerkdienst is noodzakelijk, dit zal weer digitaal en telefonisch mogelijk zijn.

Op basis van het huidige risico niveau (zorgelijk) is samenzang op praatniveau weer mogelijk.

We zullen de verdere gang van zaken bespreken in de kerkenraadsvergadering van 25 augustus.   

Nieuwsbrief digitaal ontvangen

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, geef dan je / uw emailadres door aan de scriba (scriba-zg@outlook.com).
We houden de ontwikkelingen in de gaten, bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of bij de scriba (scriba-zg@outlook.com). Ook voor hulp voor u zelf of een buurtgenoot kunt u contact met ons opnemen. 

De kerkenraad

Dit bericht is op zaterdag 14 maart 2020 geplaatst. Het wordt voortdurend geactualiseerd. De laatste aanpassing vond plaats op vrijdag 20 augustus 2021.
terug