Passage 20 maart Passage 20 maart

Op woensdag 20 maart komt ds. Elzinga uit Ten Boer een lezing houden over “vrouwen in de Bijbel”.

Als u deze avond wilt bijwonen bent u van harte welkom vanaf 19.45 uur in Agora, naast de Geref. Kerk aan de Hoofdstraat. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter

Neeltje Wiersma op tel.nr. 0596-582088 of bestuurslid Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.

U bent van harte uitgenodigd!

terug