Eigen cursussen Eigen cursussen

Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Catechisatie
  • Belijdenis
  • 18+groep/jongvolwassenen
  • Groep jonge ouders
  • Met Petrus en Paulus op reis
  • Gebedskring
Catechese 12-17 jaar
 
We komen tien keer bij elkaar op woensdagavond (ongeveer één keer per 14 dagen) van 19.30 tot 20.30 uur in Agora (zie activiteitenagenda). Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd. Wil je een vriend of vriendin meenemen? Dat kan altijd! De kerstavond en de slotavond zijn wat meer gezellige avonden. We gaan dit seizoen werken met filmpjes van Denkstof (van de EO). Bij een kort filmpje horen een aantal vragen en opdrachten die we dan met elkaar kunnen doen. Kijk op:  website EO
 
Groep jongvolwassen
 
Met de jongvolwassenen komen we samen na de kerkdienst. Ongeveer één keer per maand, te beginnen in oktober/november (zie agenda).
In het seizoen 2016-2017 gaan we verder met het boekje "Check it out" van René Fransen. We hebben nog twee grote vragen te gaan. In het begin van 2017 starten we met nieuwe thema's, die dan bekend worden gemaakt.
We starten om 11.00 uur en eindigen met een maaltijd (12.30u) die door één van de gemeenteleden wordt gemaakt. Wil je een vriend/vriendin meenemen? Van harte welkom.
 
Belijdenis


Wat is openbare belijdenis doen van je geloof?
Bij de openbare belijdenis bevestig je je doop.
God is bij de doop een relatie met jou aangegaan en heeft gezegd: Jij hoort bij mij.
God vraagt aan ons: wil je ook bij mij horen? Hij wil een relatie met je opbouwen.
En bij je belijdenis geef je daar eigenlijk een antwoord op en zeg je: “Ja, Here God, ik wil bij U horen.” Je kiest voor God. Dat jij je leven in zijn handen wilt leggen en hem aanneemt als je Vader en je Redder. Want dat is wat Hij voor jou wil zijn. 
En je doet dat te midden van de gemeente. Omdat je zo getuigt ten aanzien van iedereen dat je bij Jezus wil horen. Belijdenis doen betekent dus ook: je band met de gemeente bevestigen. Je geeft ermee aan: dit is de gemeente van Christus en daar wil ik bij horen. Hier heeft God mij gesteld en voor deze mensen wil ik medeverantwoordelijkheid dragen.
Belijdenis doen van je geloof is niet alleen maar ja zeggen tegen God, maar tegelijk ook ja zeggen tegen de gemeenschap en instemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Want hoe zou je het alleen volhouden te geloven in deze wereld? We hebben elkaar nodig, om elkaar tot steun te zijn, om samen het geloof praktisch te maken.
Wil je belijdenis doen van je geloof of wil je meer weten over belijdenis doen, neem dan contact op met Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker.


Groep jonge ouders
 
Met de ouders van onze jongste gemeenteleden is afgesproken om meer aandacht voor de kleintjes te organiseren in een kerkdienst. Op die manier raken ze wat meer vertrouwd met de eredienst en tegelijk raken we als gemeenteleden vertrouwd met de jongste generatie. Het streven is om dit één keer per maand te doen bij voorkeur in de dienst waarbij de eigen kerkelijk werker voorgaat. De kinderen komen in de kerk na de preek, waarna hen een verhaaltje wordt verteld en we samen een kinderliedje zingen, beide aansluitend op het thema van de verkondiging.
 
Met Petrus en Paulus op reis

Die Hem het hardst verloochende, Petrus, en zijn felste tegenstander, Paulus, zijn de hoofdpersonen van het boek Handelingen. Petrus in Hand. 1-12, Paulus vanaf hoofdst. 13. Het boek Handelingen laat zien, dat ondanks zwaar weer en tegenstand het evangelie vanuit Jeruzalem naar Rome gaat. Dat is het doel van het evangelie: het moet de wereld in. Ook vandaag. Maar hoe? En hoe kan God mijn ‘arme ik’ gebruiken? Dit winterseizoen staan we stil bij die wonderlijke gang van de blijde boodschap. Je zou het van tevoren geen schijn van kans geven en toch heeft het zelfs Noordoost-Groningen bereikt. Maar nu is het onze beurt om op te staan. Dat kan alleen maar door het wonderlijke werk van Gods Geest, het geheim achter Paulus en Petrus. Wat kunnen wij daarin leren van toen? Eén ding is zeker, de belofte van Jezus Christus “Ik ben met jullie elke dag”, staat ook vandaag als een muur.

De eerste avond is ieder welkom om zomaar even te kijken. U kunt ook eenmalig een van de andere avonden bezoeken. Maar de hele cursus is natuurlijk ook prima.

Data cursus over het boek Handelingen seizoen 2016/2017 ’t Zandt-Godlinze (introductie eind sept., 3x voor de kerst, 3x na de kerst):

29 sept. - Introductieavond:    Uitleg opzet cursus  + korte voorbeeldstudie
13 okt. - Handelingen 2:Uitstorting van de Geest en onze opdracht Gods goede nieuws  te verspreiden  
10 nov. - Handelingen 8: Profetie en hoe bereiken wij mensen in de wereld van vandaag
8 dec. - Handelingen 9: Bekering en Gods leiding in je leven

12 jan. - Handelingen 10-11: Een visioen en onze eigen vooroordelen
9 febr. - Handelingen 16: Vervolging en hoe jouw wanhoop verandert in nieuwe hoop
9 maart - Handelingen 27: Schipbreuk, maar door vertrouwen ontvang je moed

Reserve datum: 6 april

Docenten: Jeltsje Elzinga, Corry en Sijbrand Alblas
Informatie: J. Elzinga (06-25013645; of familie Alblas (050-3011885;
Aanvangstijd alle avonden: 19:30 uur tot en met 21:30 uur.
Kosten: kleine vergoeding voor de koffie.

Gebedskring
 
In het voorjaar van 2014 is er een gebedskring opgestart.
Gemiddeld komen we één keer per vier weken op een woensdagavond (20.45-21.45) bij elkaar in Agora om te bidden voor de gemeente en voor de beide dorpen (zie agenda).
We spreken niet alleen met elkaar, maar betrekken God ook in ons gesprek. Dat is eigenlijk bidden. Aan God voorleggen wat je bezig houdt, voorbede doen voor anderen en danken voor de zegeningen.
'De ademhaling van de gelovige, dat is ons gebed!'
Het gebed is belangrijk voor de groei en het voortbestaan van Zijn gemeente! Hoe wij ook ijveren en ons inzetten, zonder Zijn hulp en leiding lukt het niet.