Schoenendoosactie Schoenendoosactie

Schoenendoosactie 

Een nieuw seizoen, een nieuwe schoenendoosactie. Net als voorgaande jaren doen we met de gemeente weer mee met de schoenendozenactie van Actie4Kids van Stichting de Samaritaan. Er wordt ingezameld via Bassischool de Zandplaat, de Gereformeerde kerk en bij de mensen thuis. De Actie4Kids schoenendozen gaan dit seizoen naar landen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa. Een oproep: ieder jaar worden er meer schoenendozen gemaakt voor meisjes dan voor jongens. Wilt u daarom overwegen om een (extra) schoenendoos voor een jongen te vullen? 

Zondag 5 november besteden we tijdens de kerkdienst aandacht aan de schoenendoosactie. U heeft dan de mogelijkheid om vrolijk versierde en goed gevulde schoenendozen mee te nemen. Graag de geldenveloppen los afgeven (niet in de doos, in verband met de verwerking van de bijdrage). 

Schoenendozen kunnen bovendien tot 17 november worden ingeleverd bij: 

· Agora (Hoofdstraat 58, ’t Zandt),  

· Baukje Schoonveld (Hoofdstraat 92, ’t Zandt) of 

· Melinda Burema (Tolweg 12, Zeerijp). 

Mocht u vragen hebben over het vullen van een doos of een actiefolder willen ontvangen, dan kunt u bellen met Melinda (581387). De actiefolders liggen ook achter in de kerk. We hopen weer een mooi aantal schoenendozen te kunnen inzamelen voor kinderen die in zware armoede leven. Ook nu nog leeft namelijk 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van Actie4Kids is “Voor jou van mij”. Wij mogen speelgoed en geld delen met een kind dat waar-schijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. We horen vaak dat kinderen weer naar school kun-nen gaan door de schriften en pennen uit de schoenendozen. Dus namens alle kinderen, alvast bedankt!   

Jeugdraad Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze

terug