zo 13 jan 2019  om 09:30
Voorganger: mevr. D. Mihl - Uithuizen
Zondagdienst
Ouderling: W.van der Laan en K. Feitsma. Diaken: E.Smit. Koster: J.Datema. 1e rondgaande collecte: Evangelisatie; 2e rondgaande collecte: Diaconie.

terug