zo 17 feb 2019  om 09:30
Voorganger: mevr. J. Elzinga - Groningen
H.A.
Ouderling: K. Feitsma en H.Kruger. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e rondgaande collecte: Kerk; 2e rondgaande collecte: Diaconie. Oppas: M. Kuik, E. van Wijk. Koffie drinken na de dienst. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug