zo 17 mrt 2019  om 11:00
Voorganger: drs. Fortuin
Zondagdienst
Ouderling: S.van Dijk en P.Rijkens. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Datema. 1e rondgaande collecte: Binnenlands diaconaat; 2e rondgaande collecte: Wickliff. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug