do 18 apr 2019  om 19:30
Voorganger: mevr. J. Elzinga - Groningen
Witte donderdag / H.A.
Ouderling: S.van Dijk en K.Feitsma. Diaken: H.Brondijk. Koster: J.Beukema. 1e rondgaande collecte: Diaconie; 2e rondgaande collecte: geen.

terug