zo 19 mei 2019  om 09:30
Voorganger: ds. H.Pol - Zuidhorn
Zondagdienst
Ouderling: K. Feitsma en A.Emmelkamp. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Diaconie; 2e collecte: St Red een kind. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug