do 30 mei 2019  om 09:30
Voorganger: ds. H. Koolhaas - Winschoten
Hemelvaartsdag
Ouderling: S.van Dijk en N.Beukema. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Diaconale noodhulp; 2e collecte: Onderhoud.

terug