zo 23 jun 2019  om 09:30
Voorganger: ds .J.T. Fortuin - Delfzijl
Zondagdienst
Ouderling: S.van Dijk en P.Rijkens. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Werelddiaconaat; 2e collecte: Rudolphstichting. Oppas: I. Wiersma, A. Brondijk. KND: A. Brondijk. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand: zomernummer.

terug