zo 14 jul 2019  om 09:30
Voorganger: ds. K. de Jong - Kampen
Zondagdienst
Ouderling: A.Emmelkamp en S.van Dijk. Diaken: I.Bakker. Koster: J.Datema. 1e collecte: Diaconie; 2e collecte: St. Help Afrika.

terug