zo 18 aug 2019  om 09:30
Voorganger: da. M. van Alphen - Warnsveld
Zondagdienst
Ouderling: H.Kruger en A.Emmelkamp. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Diaconie; 2e collecte: Onderhoud. Koffie drinken na de dienst. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug