zo 1 sep 2019  om 09:30
Voorganger: ds. J.T. Fortuin - Delfzijl
Voorbereiding H.A.
Ouderling: A.Emmelkamp en P.Rijkens. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Missionair werk; 2e collecte: Kerk. Voedselbank actie.

terug