zo 22 sep 2019  om 11:00
Voorganger: ds. F. de Jong - Leek
Zondagdienst
Ouderling: P.Rijkens en S.van Dijk. Diaken: H.Brondijk. Koster: J.Datema. 1e collecte: Kerk; 2e collecte: Collecte vredeswerk. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug