zo 13 okt 2019  om 09:30
Voorganger: ds. T. Heslinga - Veendam
Zondagdienst
Ouderling: A.Emmelkamp en K. Feitsma. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Werelddiaconaat; 2e collecte: Onderhoud. Koffie drinken na de dienst.

terug