zo 10 nov 2019  om 09:30
Voorganger: dhr. G. Doorn - Oldemarkt
Voorbereiding H.A.
Ouderling: S.van Dijk en P.Rijkens. Diaken: H.Brondijk. Koster: J.Datema. 1e collecte: Diaconie; 2e collecte: Collecte dorpskerken.

terug