zo 24 nov 2019  om 09:30
Voorganger: mevr. J. Elzinga - Groningen
Laatste zondag kerkelijk jaar
Ouderling: A.Emmelkamp en K. Feitsma. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Datema. 1e collecte: Pastoraat; 2e collecte: Onderhoud.

terug