zo 19 jan 2020  om 10:00
Voorganger: Mevr. J. Elzinga, Groningen
Afscheidsdienst
Ouderling: P.Rijkens en S.van Dijk. Diaken: I.Bakker. Koster: J.Datema. 1e collecte: Missionair werk; 2e collecte: Hospice De Schutse. Oppas: M. Smit, M. Westerhuis. Koffie drinken na de dienst. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug