Zondag 23 feb 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. Alblas, Bedum
Zondagsdienst
Ouderling: K. Feitsma en A.Emmelkamp. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Binnelands diaconaat; 2e collecte: Onderhoud. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug