Zondag 22 nov 2020  om 10:00
Voorganger: Mevr. J. Elzinga- Bakker, Groningen
Zondagsdienst

De collecte is voor Worldvision.

Dit is een kerkdienst in de Gereformeerde Kerk van 't Zandt zonder gemeenteleden, die rechtstreeks te volgens is via de livestream (beschikbaar via: Kerkdienst meekijken)

terug