Zondag 14 feb 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. S. Albas, Bedum
Doopdienst (livestream)
Ouderling: Ouderling: S.van Dijk. Diaken: I.Bakker. Collecte: Diaconie

terug