zondag 19 september 2021  om 10:00
Voorganger: Da. B. Spijker, Oostwold
H.A. (livestream)
Ouderling: Ouderling: S.van Dijk. Diaken: W.Huijzer. Collecte: Kerk

terug