zondag 24 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Dhr. H. Perdok, Appingedam
Bijbelzondag
Ouderling: Ouderling: H.Kruger. Diaken: W.Huijzer. 1e collecte: Nederlands Bijbel Genootschap; 2e collecte: Onderhoud.

terug