zondag 23 oktober 2022 om 09:30

Bijbelzondag
Voorganger(s): Ds. S. Alblas, Bedum
Ouderling(en): Ouderling: A.Emmelkamp. Diaken: H.Brondijk. Koster: J.Datema. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand. 1e collecte: Nederlands Bijbel Genoodschap (NBG); 2e collecte: Onderhoud.

terug