zondag 18 december 2022 om 09:30

4e advent
Voorganger(s): Mevr. J. Elzinga, Groningen
Ouderling(en): Ouderling: W.van der Laan. Diaken: I.Bakker. Koster: J.Beukema. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand. 1e collecte: Dorspkerken (pastoraat); 2e collecte: UMCG Ziekenhuispastoraat. Koffiedrinken na de kerkdienst.

terug