zondag 12 februari 2023 om 09:30

Voorbereiding H.A.
Voorganger(s): dhr. G. Doorn, Oldemarkt
Ouderling(en): : W.van der Laan. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Datema. 1e collecte: Zeemanshuis IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Diaconaal Project IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug