zondag 4 juni 2023 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. Viergever, Oostwold
Ouderling(en): : W.van der Laan. Diaken: J.van Wijk. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Hospice de Schutse IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085.

terug