zondag 11 juni 2023 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. K. Pieterman, Niekerk
Ouderling(en): : E.Alberts. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Datema. 1e collecte: Solidariteitskas IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Evangelisatie IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug