zondag 18 juni 2023 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. H. Pol, Zuidhorn
Ouderling(en): : A.Bos. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Kerk IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Bond tegen vloeken IBAN: NL 34 RABO 0374501505. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand; zomernummer.

terug