zondag 24 september 2023 om 10:00

Startzondag, tentdienst op Landgoed de Camping
Voorganger(s): Gospelkoor Our Choice, Lauwersoog
Ouderling(en): : A.Bos. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. KND: G. Westerhuis, A. Brondijk. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Hospice De Schutse IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: St. Help Afrika IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug