zondag 29 oktober 2023 om 09:30

Zondagdienst
Voorganger(s): dhr. G. Doorn, Oldemakrt
Ouderling(en): : W.van der Laan. Diaken: C.Feitsma. Koster: J.Datema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: NBG IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085.

terug