zondag 18 februari 2024 om 09:30

H.A.
Voorganger(s): ds. S. Alblas, Bedum
Ouderling(en): : E. Alberts. Diaken: M. Duisterwinkel. Koster: J. Beukema. Oppas: I. Bakker. KND: B. Schoonveld. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Kerk IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Binnenlands Diaconaat IBAN: NL 34 RABO 0374501505. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug