zondag 17 maart 2024 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr. E. Leune, Benthuizen
Ouderling(en): : E. Alberts. Diaken: W. Huijzer. Koster: J. Datema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Kerk IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug