zo 23 apr 2017  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Alblas - Bedum
Bevestiging ambtsdragers (Z)
Ouderling: N.Wiersma en H.Kruger. Diaken: H.Brondijk. Koster: J. Datema. 1e rondgaande collecte: Eredienst en kerkmuziek; 2e rondgaande collecte: Edukans. Koffie drinken na de dienst: ja. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand: ja.

terug