zo 15 okt 2017  om 11:00
Voorganger: Ds. G. Knol - Bierum
Zondagdienst
Ouderling: P.Rijkens en S.van Dijk. Diaken: H.Brondijk. Koster: J. Datema. 1e rondgaande collecte: Hospice "De Schutse"; 2e rondgaande collecte: Voedselbank.

terug