zo 19 nov 2017  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Alblas - Bedum en mevr. J. Elzinga - Groningen
H.A.
Ouderling: W.van der Laan en H.Kruger. Diaken: E.Smit. Koster: J. Beukema. 1e rondgaande collecte: Diaconie; 2e rondgaande collecte: Kerk. Oppas: M. Kuik, E. van Wijk. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand: ja.

terug