zo 14 jan 2018  om 09:30
Voorganger: Mevr. J.Elzinga - Groningen
H.A.
Ouderling: H.Kruger en S.van Dijk. Diaken: H.Brondijk. Koster: J. Beukema. 1e rondgaande collecte: Evangelisatie; 2e rondgaande collecte: Diaconie. Oppas: M. Kuik, E. van Wijk. Koffie drinken na de dienst: ja.

terug