zo 18 feb 2018  om 09:30
Voorganger: Ds. O.Doorn - Nijkerk
Zondagdienst
Ouderling: K. Feitsma en H.Kruger. Diaken: E.Smit. Koster: J. Datema. 1e rondgaande collecte: Kerk; 2e rondgaande collecte: Bartimeus. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand: ja.

terug