zo 22 apr 2018  om 09:30
Voorganger: Dhr. G.Doorn - Oldemarkt
Zondagdienst
Ouderling: P.Rijkens en J.Beukema. Diaken: E.Smit. Koster: J. Datema. 1e rondgaande collecte: Hospice de Schutse; 2e rondgaande collecte: Pro Rege. Oppas: A. Feitsma, J. Burema. KND: J. Burema. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug