zo 20 mei 2018  om 10:00
Voorganger: Ds. J. Schimmel en Ds. T. Huisman
1st Pinksterdag
Ouderling: W.van der Laan en -. Diaken: C.Feitsma. Koster: J. Beukema. 1e rondgaande collecte: Zending; 2e rondgaande collecte: . Oppas: -. KND: -. Koffie drinken na de dienst. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug